Chrystal

Chrystal - 2019
80x100 cm
Lugano, Switzerland